Frakt 29kr Fri frakt över 299 kr Snabba leveranser

Produkter

Vårt Miljöarbete

Vårt miljöarbete

För oss på Playbox är hållbarhet och miljömedvetenhet inte trendord. Det är viktiga ledord i all vår verksamhet. Hållbarhet handlar om mer än miljö. Det handlar även om ekonomi och sociala förhållanden. Därför är vi med i The Business Social Compliance Initiative, BSCI, som är ett europeiskt affärsdrivet samarbete för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i leverantörskedjan världen över. Det vill vi verkligen. Därför kräver vi att alla leverantörer vi arbetar med ska leva upp till BSCIs eller liknande standard. 

Tack vare detta förbättras arbetsmiljön på fabrikerna. Genom vårt helägda dotterbolag, Pulebo, finns vi också på plats i Kina där en stor del av våra produkter tillverkas. Vi lägger aldrig ut produktion på en fabrik som vi inte först besökt. För oss är det viktigt med bra arbetsförhållanden oavsett var produktionen sker. Vår fysiska närvaro i Kina gör också att vi kan ha en bättre kvalitets- och leveranskontroll och lättare hitta nya produkter.

Playbox tar ansvar när det gäller utsläpp. För att minska transporterna har vi flyttat en stor del av vår produktion till Sverige. Genom att packa varorna i Sverige minskar vi storleken på förpackningarna som fraktas i containrar från Asien och kan på så sätt minska frakten. Fartygsindustrin är en av industrierna som släpper ut mest i världen och vi är mycket nöjda med att kunna minska de transporterna. För att minska påfrestningar på miljön försöker vi också finna fler leverantörer i vårt närområde.

Det är också en självklarhet för oss att se till så att produkterna är så säkra som möjligt. Vi arbetar ständigt med vårt kvalitet- och miljöarbete, så att produkterna uppfyller EU:s standard för leksaker. Skolprodukterna ska leva upp till kraven för en giftfri förskola.