Produkter

Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

För oss på Playbox är det självklart att ta ansvar för miljön och att arbeta hållbart. Genom att ta ansvar för våra produkter och se till så att de tillverkas så miljövänligt det går, bidrar vi till en bättre och mer hållbar miljö. Playbox var först i världen med att tillverka rörpärlor gjorda av sockerrör. Det är vi stolta över. Nu undersöker vi om det går att göra produktionen ännu mer miljövänlig genom att till exempel tillverka pärlor av annat miljövänligt material.


Vi på Playbox tar också ansvar när det gäller utsläpp. För att minska transporterna har vi flyttat en stor del av vår förpackning till Sverige. Genom att packa varorna i Sverige minskar vi storleken på förpackningarna som fraktas i containrar från Asien och kan på så sätt minska frakten. Fartygsindustrin är en av industrierna som släpper ut mest i världen och vi är mycket nöjda med att kunna minska de transporterna. För att minska påfrestningar på miljön försöker vi också finna fler leverantörer i vårt närområde.

Det är också en självklarhet för oss att se till så att produkterna är så säkra som möjligt. Vi arbetar ständigt med vårt kvalité- och miljöarbete, så att våra produkter uppfyller EU:s standard för leksaker och relevanta skolprodukter lever även upp till kraven för en giftfri förskola. 

Hållbarhet är ett ledord

För oss på Playbox är hållbarhet och miljömedvetenhet inte trendord. Det är viktiga ledord i all vår verksamhet. Hållbarhet handlar om mer än miljö. Det handlar även om ekonomi och sociala förhållanden. Därför är vi med i The Business Social Compliance Initiative, BSCI, som är ett europeiskt affärsdrivet samarbete för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i leverantörskedjan världen över. Det vill vi verkligen. Därför kräver vi att alla leverantörer vi arbetar med ska leva upp till BSCIs eller liknande standard. Genom detta förbättras arbetsmiljön på fabriker och social efterlevnad.

Genom vårt helägda dotterbolag, Pulebo, finns vi också på plats i Kina där en stor del av våra produkter tillverkas. Vi lägger aldrig ut produktion på en fabrik som vi inte först besökt. För oss är det viktigt med schysta arbetsförhållande oavsett var produktionen sker. Vår fysiska närvaro i Kina gör också att vi kan ha en bättre kvalitets- och leveranskontroll och lättare hitta nya produkter.